Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Các mô hình di cư và phát triển kinh tế ở Việt Nam

Các mô hình di cư và phát triển kinh tế ở Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20833
Title: Các mô hình di cư và phát triển kinh tế ở Việt NamAuthors: Đặng, Nguyên AnhKeywords: Việt Nam học;Kinh tế;Di cư;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 8 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20833Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)
Các bài đăng gần đây

Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35425
Title: Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Authors: Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn
Hà, Huyền MyKeywords: Pháp luật;Xã hội dân sự;Luật dân sự;Việt NamIssue Date: 2016Publisher: Khoa LuậtAbstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hiến pháp và luật hành chính: 60 38 01 02 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35425Appears in Collections:USSH - Master Theses

Tục thắp hương ngày Tết

Tục thắp hương ngày Tết
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55195


Title: Tục thắp hương ngày TếtAuthors: Tài ĐứcKeywords: Tết cổ truyền;Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 1. Năm 2005. TNS014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55195Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thi Hương thời Nguyễn (Qua các trường thi Hương Hà Nội, Nam Định và Hà Nam)

Thi Hương thời Nguyễn (Qua các trường thi Hương Hà Nội, Nam Định và Hà Nam) 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35118
Title: Thi Hương thời Nguyễn (Qua các trường thi Hương Hà Nội, Nam Định và Hà Nam) : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 01Authors: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Hương ThảoKeywords: Lịch sử Việt Nam;Nhà Nguyễn;Thi HươngIssue Date: 2014Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: 333 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35118Appears in Collections:USSH - Dissertations

Improving students' reading comprehension through predicting strategy instruction: an action research at Cao Ba Quat Upper Secondary school = Nâng cao khả năng đọc hiểu của học sinh thông qua việc giảng dạy chiến lược dự đoán: Nghiên cứu hành động tại trư

Improving students' reading comprehension through predicting strategy instruction: an action research at Cao Ba Quat Upper Secondary school 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40290

Title: Improving students' reading comprehension through predicting strategy instruction: an action research at Cao Ba Quat Upper Secondary school = Nâng cao khả năng đọc hiểu của học sinh thông qua việc giảng dạy chiến lược dự đoán: Nghiên cứu hành động tại trưAuthors: Phạm, Minh Tâm, supervisor
Hoàng, Thị Kim QuếKeywords: Tiếng Anh;Đọc hiểu;Phương pháp giảng dạy;Phổ thông trung học;Chiến lược dự đoánIssue Date: 2011Publisher: University of Languages and International StudiesAbstract: 48 p. + CD-ROM
aThis study aimed at investigating the impact of the predicting strategy instruction on the reading comprehension of 10th grade students at Cao Ba Quat Upper Secondary School and determining the effective techniques to teach predicting strategies to the st (...)
Electronic Resources
M.A Thesis. Engl…

Vài nét về Phật đường Nam tông

Vài nét về Phật đường Nam tông
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19338

Title: Vài nét về Phật đường Nam tôngAuthors: Minh, Sư Đạo
Trần, Tiến ThànhKeywords: Phật;Nam TôngIssue Date: 2009Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáoDescription: tr. 27-30URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19338Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam: Luận án TS. Khoa học trái đất: 624402

Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60172


Title: Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam: Luận án TS. Khoa học trái đất: 624402Authors: Nguyễn, Trung ThànhKeywords: Trầm tích và bồi tích;Thềm lục địaIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract: Đề tài nghiên cứu "Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam" được thực hiện thông qua việc phân tích minh giải tài liệu địa chấn nông phân giải cao kết hợp với phân tích thạch học, địa hóa các cột mẫu trầm tích và mẫu trầm tích bề mặt đáy biển đã đưa ra được năm điểm mới của luận án như sau: - Xác lập bốn bề mặt ranh giới tập chính bao gồm SB2, SB1, TS và MFS tương ứng với năm tập trầm tích T1, T2, T3, T4 và T5 và bốn miền hệ thống bao gồm miền hệ thống biển cao-thoái (HST), biển thấp (LST), biến tiến (TST và TST/SST) và biển cao trẻ nhất (…