Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Sự tạo thành phức chất hỗn hợp của các nguyên tố đất hiếm với một số dẫn xuất Pyrazolon và Anion Axít vô cơ : Luận án TS. Hóa vô cơ: 60 44 25

Sự tạo thành phức chất hỗn hợp của các nguyên tố đất hiếm với một số dẫn xuất Pyrazolon và Anion Axít vô cơ : Luận án TS. Hóa vô cơ: 60 44 25
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36870

Title: Sự tạo thành phức chất hỗn hợp của các nguyên tố đất hiếm với một số dẫn xuất Pyrazolon và Anion Axít vô cơ : Luận án TS. Hóa vô cơ: 60 44 25Authors: Hoàng Nhân
Trần Tứ Hiếu
Đỗ, Văn ThànhKeywords: Hóa vô cơ;Anion Axít;Dẫn xuất Pyrazolon;Phức chất hỗn hợp;Đất hiếmIssue Date: 1987Publisher: ĐHKHTNAbstract: 115 tr.
Luận án TS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1987
Khảo sát quá trình tách HA từ xương bò theo các phương pháp nhiệt: ninh ở điều kiện bình thường; ninh trong điều kiện có chất phụ gia; ninh trong nồi áp suất. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, chất phụ gia trong quá trình tách HA theo các phương ph (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36870Appears in Collections:HUS - Dissertations
Các bài đăng gần đây

Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội : Luận án TS. Kinh tế chính trị : 62 31 01 01

Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội : Luận án TS. Kinh tế chính trị : 62 31 01 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43625

Title: Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội : Luận án TS. Kinh tế chính trị : 62 31 01 01Authors: Lê, Danh Tôn , người hướng dẫn
Nguyễn, Khắc Thanh , người hướng dẫn
Vũ, Thúy AnhIssue Date: 2014Publisher: ĐHKTAbstract: Electronic Resources
Luận án TS. Kinh tế chính trị - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43625Appears in Collections:UEB - Dissertations

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó để phát triển : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 44 03 01

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó để phát triển : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 44 03 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39738

Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó để phát triển : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 44 03 01Authors: Trần, Văn Thụy, người hướng dẫn
Nguyễn, Minh ThảoKeywords: Khoa học môi trường;Biến đổi khí hậu;Nuôi trồng thủy sảnIssue Date: 2013Publisher: Trường đại học tự nhiênAbstract: 96 tr. + CD-Rom + tóm tắt
Electronic Resources
Nghiên cứu các yếu tố gây tổn thương tại huyện Thái Thụy (các tai biến liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH): nước biển dâng, lũ lụt, xâm nhập mặn, hạn hán, bão và các yếu tố cường hóa tai biến) lên đối tượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) và khả năng ứng phó (...)
Luân văn ThS. Môi trường…

Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong những năm 1990-2007

Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong những năm 1990-2007
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58554

Title: Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong những năm 1990-2007Authors: Nguyễn, Hồng NhungKeywords: Lịch sử Đảng;tôn giáo;Đường lối lãnh đạo;Đảng Cộng sản Việt NamIssue Date: 2010Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănAbstract: Dựng lại tình hình đời sống tôn giáo ở nước ta giai đoạn 1975 – 1990 và phân tích những đặc điểm nhận thức về tôn giáo và vấn đề tôn giáo trước đổi mới. Làm rõ quá trình đổi mới về nhận thức, đường lối và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta giai đoạn 1990 - 2007. Đánh giá quá trình đổi mới về chính sách tôn giáo, tác động, ý nghĩa và những vấn đề đặt ra.Description: 94 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58554Appears in Collections:USSH - Master Theses

Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt

Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39807


Title: Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng ViệtAuthors: Nguyễn, Thị Hoài Nhân, Người hướng dẫn
Lê, Văn Nhân, Người hướng dẫn
Dương, Quốc CườngKeywords: Tôlxtôi, Lep;Ngôn ngữ;Thành ngữ;Tiếng Nga;Tiếng Việt;Văn xuôiIssue Date: 2003Publisher: ĐHNN
Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: 205 tr. + Tóm tắt; CD-ROM
Nghiên cứu thành phần, đặc điểm và cách sử dụng thành ngữ trong văn xuôi của Lep Tôlxtôi. Nghiên cứu các phương thức sử dụng, truyền đạt thành ngữ văn xuôi của Lep Tôlxtôi từ tiếng Nga sang tiếng Việt
Luận án TS Ngôn ngữ Xlavơ 5.04.09 Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39807Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Bước tiến triển của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI

Bước tiến triển của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58534
Title: Bước tiến triển của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXIAuthors: Cao, Thị Thu TrangKeywords: Quan hệ quốc tế;Trung quốc;Việt NamIssue Date: 2010Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănAbstract: Làm rõ những yếu tố cơ bản tác động tới quan hệ Việt Nam - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI. Thực trạng quan hệ Việt – Trung lúc kết thúc thế kỷ XX, tình hình quốc tế và khu vực, tình hình Trung Quốc và Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI. Phân tích thực trạng, chính sách đối ngoại của hai nước về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Dự báo triển vọng và đưa ra khuyến nghị mang tính giải pháp về chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc trong thời gian tới.Description: 153 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58534Appears in Collections:USSH - Master Theses

Khu hệ bọ rầy Cicadellidae ở miền Bắc Việt Nam

Khu hệ bọ rầy Cicadellidae ở miền Bắc Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37143

Title: Khu hệ bọ rầy Cicadellidae ở miền Bắc Việt namAuthors: Lê, Đình TháiKeywords: Cicadeillae;Côn trùng;Khu hệ;Khu hệ Bọ rầy;Miền Bắc;Việt Nam;Sinh thái họcIssue Date: 1978Publisher: ĐHTH HNAbstract: 389 tr
Tìm hiểu về khu hệ bọ rầy thuộc họ Cicadellidae về đặc điểm, thành phần loài, đặc tính phân bố, đặc tính tự động vật học và tìm hiểu một số vấn đề về sinh học, sinh thái học..
PTS. khoa học Sinh vật học Động vật học Trường ĐHTH HN Bộ GDĐT
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37143Appears in Collections:HUS - Dissertations